Privatnost podataka

1. OPĆE INFORMACIJE

Zaštitu osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i pridržavamo se relevantnih zakonskih propisa. Sljedeća izjava informira vas o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju na ovoj web stranici, svrsi u koju se koriste i opsegu u kojoj su ti podaci dostupni trećim stranama.

2. ODGOVORNOST ZA OBRADU PODATAKA

Ova se politika zaštite podataka odnosi na obradu podataka tvrtke Micro j.d.o.o., Željeznička 23, Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: “MICRO” ili “mi”), dostupno na info@micro.com.

3. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Pitanja u vezi sa zaštitom podataka možete uputiti našem osoblju za korisničku podršku ili izravno našem službeniku za zaštitu podataka na info@micro.hr ili poštom na:

Micro j.d.o.o.
službenik za zaštitu podataka
Željeznička 23
35400 Nova Gradiška
Hrvatska

4. OBRADA PODATAKA PRILIKOM POSJETA NAŠOJ WEB STRANICI

Osobne podatke većinom prikupljamo izravno od Vas prilikom narudžbe određenih proizvoda ili usluga ili kad ispunite određeni obrazac. Mi prikupljamo isključivo osobne podatke koje kupac upisuje svojom voljom. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web obrasce, obrasce za primanje obavijesti (newslettera) ili kontaktom sa zaposlenicima tvrtke Micro j.d.o.o. Upisivanje podataka nužno je za uspostavu kontakta, a podatke kao što su ime, prezime, adresa e-pošte te adresa dostave nužni su radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ostale osobne podatke uz Vaš pristanak prikupljamo u marketinške svrhe, u svrhu unaprjeđenja našeg poslovanja ili Vašeg korisničkog iskustva.
Neke podatke prikupljamo i automatski, a više možete pročitati u odjeljku Korištenje kolačića.

5. KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Internetske stranice prodavatelja koriste web kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica, jednostavnijoj kupnji te poboljšanju Vašeg korisničkog iskustva.
Internet trgovina koristi dodatne web kolačiće kako bi vaši podaci ostali zapamćeni da ih ne morate ponovno zapisivati, a njihovo korištenje je uvjet korištenja internet trgovine i navedeno je u Uvjetima korištenja.
Postoje i kolačići treće strane koji nisu postavljeni od strane tvrtke Micro j.d.o.o., a korisnicima olakšavaju pristup sadržaju i omogućuju normalno funkcioniranje. Omogućeni su kolačići društvenih mreža jer dijeljenje članaka na društvenim mrežama postavlja korisniku kolačiće te kolačići Google analytics servisa za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti spremanje ovih kolačića, možete ih zabraniti na linku Google Analytics -optout

6. ČUVANJE I ZAŠTITA

Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku te zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Molimo primite na znanje da niti jedna web stranica nije 100% sigurna te stoga težimo u potpunosti zaštititi vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100 % sigurno od neželjenog preuzimanja te preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.
Prava ispitanika:
Osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo sljedeća prava:
1. Pravo na pristup podacima
Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te dobiti pristup do onih podataka koje obrađujemo. U slučaju obrade veće količine podataka koji se odnose na vas, možemo od vas zatražiti specifikaciju zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.
2. Pravo na ispravak
U slučaju kada uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili podatke želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.
3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni. Molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.
4. Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
5. Pravo na prenosivost podataka
Ukoliko se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ukoliko zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.
6. Pravo na prigovor
U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.
7. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
8. Pravo na povlačenje privole
Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.
Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:
• elektronskim putem na e-mail adresu: info@micro.hr
• pisanim putem na adresu Micro j.d.o.o., Željeznička 23, 35400 Nova Gradiška uz napomenu „Zaštita osobnih podataka“
Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.
Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:
Kako biste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo Vas koristite e-mail adresu info@micro.hr